Huisregels Massagepraktijk ZensiTive

 

Ethiek en hygiëne staan binnen de praktijk hoog aangeschreven. Wij verwachten van onze cliënten dat zij hier eveneens zorg voor dragen.

 1. Al uw persoonlijke en medische gegevens worden zonder uw schriftelijke toestemming nooit verstrekt aan derden.
 2. Voor aanvang van een eerste behandeling wordt een aantal vragen gesteld met betrekking tot uw sportieve en medische verleden. (Indien u komt voor medisch gerelateerde behandelingen.)
 3. Bij twijfel over een bestaande aandoening of blessure kan de uitvoerende masseur/therapeut de behandeling staken en u doorverwijzen naar een arts. Vervolgbehandelingen zijn mogelijk zodra uw behandelend arts hierin toestemt.
 4. Bent u reeds onder behandeling van een arts, therapeut, specialist of iets dergelijks, dan kunnen wij u vragen met hem of haar te overleggen of een behandeling gedurende de behandelperiode toegepast mag worden.
 5. Eventueel medicijngebruik of behandeling van arts, therapeut, specialist, dient u voor aanvang van de behandeling mee te delen. In een aantal gevallen is aanpassing van de behandeling hierop noodzakelijk.
 6. Massagepraktijk ZensiTive is niet verantwoordelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van persoonlijke bezittingen.
 7. Massagepraktijk ZensiTive is niet verantwoordelijk voor schade en of letsel als gevolg van verzwijgen van medische informatie zoals lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen, blessures en medicijngebruik.
 8. Massagepraktijk ZensiTive behoudt zich het recht cliënten te weigeren indien deze onder invloed zijn van geestverruimende middelen.
 9. Mobiele telefoons dienen uitgeschakeld te zijn in de behandelruimte.
 10. Roken in wacht- en behandelruimtes is niet toegestaan.
 11. Gemaakte afspraken dient u minimaal 24 uur voor aanvang te annuleren. Niet of te laat geannuleerde afspraken worden aan u doorberekend.
 12. Alleen therapeutische behandelingen komen,  afhankelijk van het door u gekozen zorgpakket, in aanmerking voor vergoeding door uw ziektekostenverzekeraar. Massagepraktijk ZensiTive is niet verantwoordelijk voor het al of niet vergoeden van een behandeling door uw ziektekostenverzekeraar.
 13. Alle behandelingen bij Massagepraktijk ZensiTive hebben NIETS met erotiek te maken!
 14. In de praktijk is het mogelijk om te pinnen of contant te betalen.