COVID-19

Hebt u klachten zoals:

neusverkoudheid, hoesten, kuchen of niezen • Loopneus • Keelpijn • Verhoging (tot 38 graden) of koorts • Kortademigheid • Moeheid • Hoofdpijn • Conjunctivitis (bindvliesontsteking oog) • Je ziek voelen en/diarree of als u niet tot de kwetsbare groep behoort.

dan graag pas nadat u 24 uur klachtenvrij bent kunt u een afspraak maken. Omdat uw gezondheid voorop staat, maar ook die van mij. 

 

Belangrijk is dan dat we ons samen houden aan de hygiëneregels:

 • Geen handen schudden

 • Was je handen voor de afspraak, desinfectiemiddel aanwezig

 • Hoest en nies in je elleboog

 • Houd 1,5 meter afstand van andere patiënten

 • Bij griep of andere luchtwegklachten kom je niet

 • Toiletbezoek alleen in noodgeval

 • Tijdschriften zijn niet aanwezig

 • Kom alleen naar de praktijk

 • Kom niet eerder als 5 min voor begin behandeling de praktijk binnen

 • Mocht u binnen 24 uur voor de afspraak toch last krijgen van bovengenoemde symptomen gelieve dan de afspraak te annuleren/verzetten

 • Het dragen voor masseurs is niet verplicht, wenst u er zelf wel 1 te dragen dan mag dat natuurlijk. Wilt u graag dat ik er 1 draag, geef het even aan dat is geen enkel probleem!

U behoort tot de groep kwetsbare mensen zoals gedefinieerd door de RIVM.
1. Mensen van 70 jaar en ouder.
2. Volwassenen (ouder dan 18 jaar) met een van de onderliggende aandoeningen

 • Mensen met chronische luchtweg- of longproblemen die daar van zo veel last hebben dat ze onder behandeling van een longarts zijn.
 • Chronische hartpatiënten, die daar zoveel last van hebben dat ze onder behandeling zijn van een cardioloog.
 • Mensen met suikerziekte die slecht ingesteld zijn en/of met complicaties. 
 • Mensen met een nierziekte die moeten dialyseren of wachten op een nier transplantatie. 
 • Mensen met een verminderde weerstand tegen infectie doordat zij medicijnen gebruiken voor een auto-immuunziekte en mensen die een orgaan of stamceltransplantatie hebben ondergaan. Mensen die geen milt hebben of een milt die niet functioneert en mensen die een bloedziekte hebben. Mensen met een verminderde weerstand doordat ze weerstand verlagende medicijnen nemen. Kankerpatiënten tijdens of binnen 3 maanden na chemotherapie en/of bestraling. Mensen met ernstige afweerstoornissen waarvoor zij behandeling nodig hebben van een arts. 
 • Mensen met een hivinfectie die (nog) niet onder behandeling zijn van een arts of met een hivinfectie met een CD4 cluster of differentiation 4  getal onder <200/mm2. 
 • Mensen met ernstige leverziekte. 
 • Mensen met ernstig overgewicht (BMI > 40).
 • U heeft een grotere kans om ernstig ziek te worden als u besmet wordt met het nieuwe coronavirus dan anderen. Dat komt doordat de natuurlijke afweer van het lichaam bij mensen op leeftijd en bij mensen die een ziekte hebben vaak lager is.

  Wees extra voorzichtig. Het kan verstandig zijn om zoveel mogelijk thuis te blijven

Wilt u een afspraak maken? Beantwoord u onderstaande vragen:

 1. Heeft u (de afgelopen 24 uur of) op dit moment één of meerdere van de volgende (milde) klachten: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid en/of koorts (vanaf 38 graden Celsius)?
 2. Heeft u op dit moment een huisgenoot/gezinslid met koorts en/of benauwdheidsklachten?
 3. Heeft u het nieuwe coronavirus gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) en is dit in de afgelopen 7 dagen vastgesteld?
 4. Heeft u een huisgenoot/gezinslid met het nieuwe coronavirus (vastgesteld met een laboratoriumtest) en heeft u korter dan 14 dagen geleden contact gehad met deze huisgenoot/gezinslid terwijl hij/zij nog klachten had?
 5. Bent u in thuisisolatie omdat u direct contact heeft gehad met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld?

 

U kunt pas op de afspraak verschijnen als elke bovenstaande vraag met NEE wordt beantwoord. En u niet tot de kwetsbare groep behoort.